HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

* Hotline :  089.808.60.50

* Thời gian làm việc : Sáng : 7h - 12h / Chiều : 13h30 - 17h30 / Tối : 19h - 21h

* Zalo / Telegram / Viber / Skype : 089.808.60.50

* Email : satvloanhkhoa@gmail.com

- V 4cm x 6cm, dày 2mm : 17.8m x 33.000 = 588.000

(1.3m x 6 cây, 1.2m x 4 cây, 0.65m x 6 cây)

- Bát : 24 cái x 1.000 = 24.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 8 bát)

- Ốc 12mm : 84 con x 500 = 42.000

(4 góc bìa thì 1 góc 7 ốc. Tổng 1 tầng là 28 ốc)

- Chân nhựa 4x6 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 664.000

http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278