HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

* Hotline :  089.808.60.50

* Thời gian làm việc : Sáng : 7h - 12h / Chiều : 13h30 - 17h30 / Tối : 19h - 21h

* Zalo / Telegram / Viber / Skype : 089.808.60.50

* Email : satvloanhkhoa@gmail.com

Cách thức vận chuyển TPHCM

* Khoảng cách vận chuyển sẽ được tính theo Google maps. Điểm xuất phát là Sắt V lỗ Anh Khoa (Kệ sắt V lỗ Anh Khoa), điểm đến là địa chỉ của Quý khách hàng cung cấp. 

1. Đối với Kệ siêu thị


A. Vận chuyển trong TPHCM

* Khoảng cách dưới 10km

– Đơn hàng trên 5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 5 triệu thì giá vận chuyển là 20.000đ/km


* Khoảng cách dưới 20km

– Đơn hàng trên 10 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 10 triệu thì giá vận chuyển là 15.000đ/km


* Khoảng cách dưới 30km

– Đơn hàng trên 20 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 20 triệu thì giá vận chuyển là 10.000đ/km


B. Vận chuyển ngoài TPHCM

– Tùy từng đơn hàng, tùy thoản thuận mà Quý khách sẽ chịu phí vận chuyển hoặc Sắt V lỗ Anh Khoa sẽ hỗ trợ vận chuyển

2. Đối với Sắt V lỗ (Thép V lỗ)


A. Vận chuyển trong TPHCM

* Khoảng cách dưới 10km

– Đơn hàng trên 2.5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 2.5 triệu thì giá vận chuyển là 20.000đ/km


* Khoảng cách dưới 20km

– Đơn hàng trên 5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 5 triệu thì giá vận chuyển là 15.000đ/km


* Khoảng cách dưới 30km

– Đơn hàng trên 10 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển

– Đơn hàng dưới 10 triệu thì giá vận chuyển là 10.000đ/km


B. Vận chuyển ngoài TPHCM

– Tùy từng đơn hàng, tùy thoản thuận mà Quý khách sẽ chịu phí vận chuyển hoặc Sắt V lỗ Anh Khoa sẽ hỗ trợ vận chuyển

http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278