HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

* Hotline :  089.808.60.50

* Thời gian làm việc : Sáng : 7h - 12h / Chiều : 13h30 - 17h30 / Tối : 19h - 21h

* Zalo / SafeChat / Gapo / Telegram / Viber / Skype : 089.808.60.50

* Email : satvloanhkhoa@gmail.com

- V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2m : 6 cây x 66.000 = 396.000

- Mâm 60x100, 2 sóng chịu lực : 10 cái x 170.000 = 1.700.000

- Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 12 bát)

- Ốc 12mm : 160 con x 500 = 80.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 2 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 32 ốc)

- Ốc 20mm : 10 con x 1.000 = 10.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối "mâm - trụ - mâm". Tổng 1 tầng là 2 ốc)

- Chân nhựa 4x6 : 6 cái x 2.500 = 15.000

Tổng chi phí vật tư : 2.261.000

http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278