HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

* Hotline :  089.808.60.50

* Thời gian làm việc : Sáng : 7h - 12h / Chiều : 13h30 - 17h30 / Tối : 19h - 21h

* Zalo / Telegram / Viber / Skype : 089.808.60.50

* Email : satvloanhkhoa@gmail.com

- V 3cm x 5cm, dày 1.5mm : 27.6m x 21.000 = 580.000

(2.4m x 4 cây, 1m x 10 cây, 0.5m x 15 cây)

- Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 3 bát)

- Ốc 12mm : 190 con x 500 = 95.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 2 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 38 ốc)

- Chân nhựa 3x5 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 745.000

http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278